Program igara za decu sa poremećajem iz spektra autizma

Niko, ali apsolutno niko ne može da pomogne svom detetu kao što to može roditelj!

Ovo je osnovni motiv zašto je nastao ovaj program. Roditelji su prva i poslednja linija pomoći detetu. Niko nije posvećen kao vi, niko požrtvovan kao vi, niko nema to iskustvo sa detetom kao vi i zato se niko ne može upoređivati sa vama i vašim sposobnostima koje mogu pomoći vašem detetu.

Iz tog razloga je nastao PROGRAM IGARA ZA DECU SA POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA koji će edukovati i osposobiti roditelje što pre.

Program sadrži igre koje su usmerene na razvoj socijalne interakcije, odnosno verbalne i neverbalne komunikacije, kao i na stvaranje i vežbanje interaktivne pažnje. Sve igre su osmišljene da budu veoma jednostavne, sve su izvodljive u kućnim uslovima i generalno u svim uslovima u kojima jedna porodica funkcioniše.

Kome je program namenjen?

Prvi nivo igara je namenjen:

 • Deci kod koje je kontakt očima slabo razvijen, odnosno ako Vas samoinicijativno ne pogleda više od jednom u toku jednog minuta;
 • Deci kod koje govor izostaje ili se vokabular sastoji od glasova nalik rečima i ukoliko interaktivna pažnja ne traje duže od 2 minuta.

Drugi nivo igara je namenjen:

 • deci koja uspostavljaju kontakt očima dva do tri puta u minuti,
 • deci koja imaju vokabular od 50 do 100 reči,
 • onoj deci koja uz zahtev mogu da spoje rečenice od 2-3 reči i imaju razvijenu interaktivnu pažnju koja može da traje tri do četri minuta

Treći nivo igara je namenjen:

 • deci koja uspostavljaju kontakt očima sa vama oko 4 puta u minuti;
 • deci koja imaju vokabular od 150-500 reči;
 • deci koja spajaju rečenice od 3-4 reči,
 • kod dece koja mogu da vode konverzaciju od jednog do dva kruga (conversation loop)
 • kod dece kod koje interaktivna pažnja može da traje od pet do devet minuta.
Program igara za decu sa poremećajem iz spektra autizma

Program traje 6 meseci. Podrazumeva:

 • Pristup svim video snimcima koji sadže 52 igre
 • Pristup uputstvu kako početi sa igrama i kako ih primenjivati
 • Kraći pristup smernicama stručnom kadru kako prepoznati PSA na mlađem uzrastu
 • 6 online konsultacija koje se odnose na praćenja deteta od strane stručnih lica.
Vreme i način konsultacija se dobijaju po kupovini programa.

Program takođe mogu koristiti i deca koja nemaju uspostavljenu dijagnozu PSA ali imaju prethodno navedene probleme u socijalnoj interakciji.

Cena programa je 24.500,00 RSDU cenu je uračunat PDV.

Maestro Card
Master Card
Dina Card
Visa
American Express
Banca Intesa
Visa Secure
ID Check